مرگ بر آمریکا...

اصلا چرا اینقدر میگیم مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا؟ اصلا من خودم به شخصه از شما آقای اوباما و دارودسته تان تشکر میکنم. اصلا چرا تشکر نکنم؟ شما واسه ما نسل سومی ها کار مهمی انجام دادین. چرا چشمات گشاد شده؟ آره کار مهم. ماها یه عمر حسرت اینو خوردیم که چرا اون موقع که شهید شدن آسونتر بود نبودیم ولی شما این راه رو برای ما هم هموار کردین. اصلا نشون دادین کجا باید بجنگیم. اینکه سنگر ما الآن میزمونه و اسلحه مون قلم ماست. البته من خوب میدونم از اولهدف تو این نبود  ولی زدی به کاهدون دیگه! دکتر احمدی روشن رو شهید کردی صدتا نه هزار، نه اصلا ده هزار نفر، احمدی روشن میشن تا انرژی هسته ای که حق مسلم ماست پا بگیره، را رفتن یاد بگیره و بزرگ شه. ولی چه خوب که تو این چیزا رو نمیفهمی. عشقو نمیفهمی، شهادتو نمیفهمی تو اصلا چیزی میفهمی؟ الآن که دیگه قفل قفلی!!!(وقتی انرژی هسته ایمون بومی شد لغتامونم باید بومی شه دیگه). میخوام نوشته مو تموم کنم ولی نمیشه اصلا بابا من اشتباه کردم :

مرگ بر آمریکا

 

/ 1 نظر / 75 بازدید